Co musi zawierać regulamin sklepu internetowego?

Published on:

Prowadzenie sklepu internetowego to nie tylko dbanie o wysoką jakość zapewnianych produktów czy usług. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami każdy biznes e-commerce musi posiadać regulamin, na bazie którego przeprowadzane będą wszystkie transakcje. Odpowiednio skonstruowany dokument to wyznacznik dobrze prosperującej firmy. Jak napisać regulamin dla sklepu internetowego? Jakich elementów nie powinien zawierać?

Czym jest regulamin sklepu internetowego?

Każdy przedsiębiorca prowadzący biznes online jest – zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zobowiązany do sporządzenia regulaminu sklepu. Regulamin to zbiór zasad i norm dotyczących sposobu dokonywania transakcji na danej stronie internetowej. W dokumencie powinna znaleźć się pełna lista informacji o warunkach sprzedaży, a także strukturze sklepu oraz prawach jego klientów. Dobrze, aby zasady przekazane były w prosty i przejrzysty sposób. Regulamin sklepu musi być dostępny dla wszystkich potencjalnych klientów. Najlepiej umieścić go na osobnej podstronie, wyraźnie oznaczonej na landing page.

Co musi się znaleźć w regulaminie sklepu internetowego?

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje jedynie na ogólny, minimalny zakres informacji, jakie muszą pojawić się w regulaminie każdego sklepu internetowego. Warto jednak bardziej doprecyzować dokument, aby uniknąć nieporozumień i wynikających z nich sporów z klientami. Regulamin sklepu internetowego powinien zawierać przede wszystkim:

  • informacje o sklepie i przedsiębiorcy – wszelkie dane niezbędne do zidentyfikowania danego sprzedawcy;
  • charakterystykę sprzedawanych produktów lub świadczonych usług;
  • zasady korzystania ze sklepu internetowego – informacje dotyczące procesu składania zamówienia, obowiązku rejestracji lub jego braku, zgody kupującego na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz czasu realizacji zamówienia;
  • informacje o dostępnych metodach płatności;
  • określenie sposobu i kosztów dostawy;
  • politykę zwrotów;
  • zasady reklamacji.

W regulaminie powinny pojawić się także regulacje o ochronie danych osobowych (RODO) oraz postanowienia końcowe.

Regulaminy dla sklepów internetowych – czego należy się wystrzegać

Tworząc regulamin dla sklepu internetowego należy wystrzegać się tzw. klauzul niedozwolonych. Klauzula niedozwolona to zapis niezgodny z prawem konsumenckim. Najczęściej pojawiające się zwroty tego typu to zapisy w regulaminie, które ograniczają prawa klienta dotyczące zwrotów lub reklamacji, np. poprzez próbę skrócenia czasu przysługującego na oddanie towaru. Początkujący przedsiębiorcy mogą się także zastanawiać, czy można skopiować regulamin sklepu internetowego. Powielanie regulaminu to działanie nielegalne, naruszające prawa autorskie. Jako takie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Ponadto tego typu dokument powinien być indywidualnie dopasowany do danego sklepu i panujących w nim zasad.

Na ten sam temat