Dyrektywa Omnibus w Polsce – na czym polega i kiedy wchodzi w życie?

Published on:

Nieustanny wzrost popularności biznesów i zakupów internetowych sprawia, że branża e-commerce zaczyna podlegać wielu odgórnym regulacjom, wdrażanym przez poszczególne rządy lub Unię Europejską. Najważniejszą z wprowadzonych ostatnio zmian jest dyrektywa Omnibus, której zapisy mają chronić prawa konsumentów. Nowe przepisy nakładają na sprzedawców obowiązki, z których muszą się wywiązać pod groźbą kar finansowych. Sprawdź, czy Twój biznes gotowy jest na zmiany w polskim prawie.

Dyrektywa Omnibus – co to jest?

Akt prawny znany jako dyrektywa Omnibus to w rzeczywistości Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 roku. Regulacja ma na celu chronienie konsumentów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców. Weszła w życie 7 stycznia 2020, a państwa członkowskie UE były zobowiązane do implementacji przepisów do 28 listopada 2021. Dyrektywa Omnibus w Polsce obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Późniejsze wprowadzenie zapisu do polskiego prawa dało przedsiębiorcom czas na przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Dyrektywa Omnibus a wyprzedaże i promocje

Dyrektywa Omnibus reguluje kwestie związane z cenami objętych obniżką produktów. Od momentu wprowadzenia regulacji przedsiębiorca zobowiązany jest do zamieszczenia obok ceny promocyjnej informacji o najniższej cenie, jaka obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni. Dzięki temu konsument może podjąć świadomą decyzję, porównując stan sprzed i po wyprzedaży. Dyrektywa uniemożliwia tym samym prowadzenie fałszywych akcji promocyjnych, polegających na krótkotrwałym podnoszeniu ceny towaru, aby chwilę później ogłosić jego obniżkę, która w rzeczywistości zbiega się z ceną regularną.

Niniejsze zasady obowiązują zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych.

Opinie o produktach – nowe obowiązki

Drugą najważniejszą zmianą, jaką wprowadza dyrektywa Omnibus, jest ta dotycząca opinii o produktach. Systemy opinii stanowią skuteczne narzędzie sprzedażowe – kupujący często kierują się zamieszczonymi w Internecie recenzjami towarów, dlatego ich nieuczciwe wykorzystanie zostało prawnie uregulowane. Przedsiębiorca, który umożliwia dostęp do opinii o produktach, zobowiązany jest wskazać, czy publikowane oceny pochodzą od konsumentów, którzy faktycznie nabyli i używali danego towaru. Pominięcie takiej informacji może zostać uznane za zaniechanie, mające na celu manipulację kupującym.

Inne regulacje

Dyrektywa Omnibus oferuje także więcej przejrzystości w przypadku zakupów na platformach handlowych – m.in. portalach z zakwaterowaniem, które mają obowiązek informowania o mechanizmach, stojących za wyższym plasowaniem się niektórych ofert na liście wyszukiwania. W regulacji zwrócono także uwagę na problem sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z dyrektywą Omnibus, kiedy towar zostanie zakupiony podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta lub podczas wycieczek zorganizowanych przez przedsiębiorcę, okres na odstąpienie od umowy zostaje wydłużony z 14 do 30 dni.

Na ten sam temat