Co to jest DNS i do czego służy?

Published on:

DNS (Domain Name System) to protokół, który odgrywa kluczową rolę w nawigacji internetowej. Jego podstawową funkcją jest tłumaczenie łatwych do zapamiętania nazw domen na adresy IP komputerów. Dzięki temu, przeglądarka internetowa może odnaleźć i wyświetlić zawartość stron. DNS działa na zasadzie książki telefonicznej, w której przypisane są numery telefonów do odpowiednich osób. System DNS składa się z serwerów DNS, które przechowują ogromną bazę danych z rekordami, umożliwiając dostęp do stron na całym świecie.

Jak działa serwer DNS?

Działanie serwera DNS (Domain Name System) odbywa się w kilku etapach, które umożliwiają przekładanie łatwych do zapamiętania nazw domen na adresy IP komputerów.

Gdy użytkownik wpisuje nazwę domeny w przeglądarce, przeglądarka wysyła zapytanie o adres IP tej domeny do lokalnego serwera DNS. Lokalny serwer DNS, znany także jako resolver DNS, to serwer obsługujący zapytania z urządzeń znajdujących się w jego obszarze działania. Ten serwer posiada informacje o mapowaniu domen na adresy IP w swojej pamięci podręcznej. Jeśli nie posiada odpowiedzi, to kieruje zapytanie dalej do innych serwerów DNS, aż do otrzymania odpowiedzi.

Jednym z głównych serwerów DNS na świecie są serwery root. Są to 13 serwerów rozmieszczonych w różnych częściach świata, które przechowują informacje o domenach znajdujących się na najwyższym poziomie hierarchii. Kiedy lokalny serwer przekazuje zapytanie dotyczące danej domeny, serwer root informuje go o adresie IP serwera związanego z tą domeną.

Po otrzymaniu odpowiedzi od serwera root lokalny serwer DNS przekazuje ją z powrotem do przeglądarki. Dzięki otrzymanym informacjom, przeglądarka nawiązuje połączenie z odpowiednim adresem IP i wyświetla stronę internetową, której nazwę domeny wpisał użytkownik.

Cały ten proces odbywa się bardzo szybko i jest dla nas praktycznie niezauważalny. Odpowiedź serwera DNS jest przekazywana w milisekundach, co pozwala na płynne i bezproblemowe korzystanie z internetu.

Warto zaznaczyć, że serwer DNS nie przechowuje wszystkich możliwych domen i ich adresów IP. W przypadku braku odpowiedzi, lokalny serwer DNS kieruje zapytanie do innych serwerów DNS, aż do otrzymania odpowiedzi lub ostatecznego niepowodzenia.

W ten sposób serwery DNS zapewniają, że przeglądarki internetowe mogą znaleźć i wyświetlić strony internetowe na podstawie łatwych do zapamiętania nazw domen, zamiast skomplikowanych adresów IP.

Rodzaje domen i wpływ na serwer DNS

Serwery DNS przechowują bazę danych o domenach najwyższego poziomu (TLD) i drugiego poziomu. Domeny TLD mogą być krajowe, takie jak .pl dla Polski, lub funkcjonalne, takie jak .com dla firm komercyjnych. Serwery DNS przekazują również adresy domen drugiego poziomu, np. regionalne (np. krakow.pl) oraz funkcjonalne (np. gov.pl). Szybkość odpowiedzi serwera DNS zależy m.in. od odległości między komputerem a serwerem, a także od skomplikowanej struktury strony internetowej. Przełączenie na szybsze serwery DNS może znacznie przyspieszyć wczytywanie się stron.

Rodzaj domenyPrzykładowa domenaOpis
TLD.plDomena krajowa dla Polski
TLD.comDomena dla firm komercyjnych
Drugiego poziomukrakow.plRegionalna domena dla Krakowa
Drugiego poziomugov.plFunkcjonalna domena dla instytucji rządowych

Bezpieczeństwo DNS

DNS (Domain Name System) jest kluczowym elementem infrastruktury internetowej, ale niestety jest podatny na różne zagrożenia. Ataki takie jak DNS cache poisoning, DNS spoofing oraz DNS hijacking mogą prowadzić do przekierowywania użytkowników na złośliwe strony internetowe.

Aby zabezpieczyć system DNS, można skorzystać z dodatkowych funkcji, takich jak DNSSEC (DNS Security Extensions). DNSSEC używa kluczy kryptograficznych do zabezpieczania danych DNS i umożliwia weryfikację ich prawdziwości. Dzięki temu użytkownicy internetu mogą mieć pewność, że otrzymują poprawne informacje o adresach IP stron.

Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa DNS jest również wybór odpowiedniego serwera DNS. Istnieją specjalne serwery DNS, które filtrowują szkodliwe strony, blokując dostęp do nich i zapewniając użytkownikom bezpieczne przeglądanie internetu.

Na ten sam temat